GIỚI THIỆU

Chân thành cảm ơn vì đã lựa chọn Conversify Asia là đối tác của quý khách hàng. Công ty Conversify Asia cung cấp tất cả những dịch vụ Phát triển web và Tiếp thị Kỹ thuật số. Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Conversify Asia, quý khách (được xem là “KHÁCH HÀNG”) đang ký kết một hợp đồng ràng buộc với Conversify Asia.

Bản thỏa thuận của KHÁCH HÀNG và Conversify Asia bao gồm những Điều khoản và bất kỳ những điều khoản bổ sung nào mà quý khách đồng ý với Conversify Asia. Quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc và hiểu những Thỏa thuận và điều khoản, chấp nhận Thỏa thuận và những điều khoản, đồng thời đồng ý ràng buộc với những Thỏa thuận và điều khoản này. Nếu quý khách không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ với) những Thỏa thuận và điều khoản thì chúng tôi hiểu được rằng quý khách sẽ không sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Conversify Asia.

NỘI DUNG

KHÁCH HÀNG có trách nhiệm cung cấp cho công ty bản sao hoặc thương hiệu mà quý khách mong muốn cho trang web của mình, nếu không thể cung cấp được thì Conversify Asia sẽ bổ sung điều khoản cung cấp dịch vụ cung cấp nội dung/ hoặc xây dựng thương hiệu vào trong hợp đồng của hai bên.

KHÁCH HÀNG có trách nhiệm phải cung cấp toàn bộ hình ảnh có độ phân giải cao cho trang web, nếu không thể cung cấp được, Conversify Asia sẽ bổ sung điều khoản cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh vào hợp đồng của hai bên.

Thời lượng của mỗi dự án đều phụ thuộc vào mức độ đáp ứng của KHÁCH HÀNG trong việc cung cấp phản hồi, phê duyệt cho bất cứ những thông tin liên quan đến việc khởi chạy trang web (bao gồm những dịch vụ không giới hạn liên quan đến: truy cập vào tài khoản, hình ảnh, hướng dẫn về bài quảng cáo và xây dựng thương hiệu, v.v..

THANH TOÁN

Bất kỳ khoản thanh toán chậm nào từ phía KHÁCH HÀNG sẽ chịu lãi suất quá hạn trên tổng số tiền chưa thanh toán với tỷ lệ 2% mỗi tháng trả chậm.

Conversify Asia có toàn quyền không cung cấp bất cứ sản phẩm đã hoàn thiện nào cho đến khi bản Thỏa thuận được hoàn thiện và KHÁCH HÀNG đã thanh toán đầy đủ theo hợp đồng.

Trong trường hợp Conversify Asia bắt buộc phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến những dịch vụ bổ sung cung cấp cho KHÁCH HÀNG, công ty Conversify Asia sẽ thảo luận trước và sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía KHÁCH HÀNG thì sẽ tiến hành thực hiện các khoản thanh toán đó. Đối với tất cả sự chấp thuận như trên, KHÁCH HÀNG sẽ phải hoàn trả cho Conversify Asia tất cả các chi phí hợp lý đã phát sinh theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG. Việc hoàn trả chi phí sẽ được thực hiện trực tiếp cho Conversify Asia trong vòng 30 ngày kể từ ngày KHÁCH HÀNG nhận được yêu cầu hoàn trả chi phí và hóa đơn/ chứng từ gốc từ Conversify Asia.

Bất kỳ yêu cầu nào từ phía Conversify Asia về việc thanh toán bổ sung, bao gồm những hạng mục trên và ngoài thanh toán cho dịch vụ được cung cấp sẽ được KHÁCH HÀNG xem xét khi xuất trình hóa đơn cho KHÁCH HÀNG, sẽ bao gồm hóa đơn chi tiết mô tả các chi phí được yêu cầu hoàn lại có liên quan đến Thỏa thuận mà Conversify Asia phải chịu.

BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

KHÁCH HÀNG sẽ tiết lộ thông tin mật cho Conversify Asia một cách trực tiếp hay gián tiếp mà có thể có hoặc không thông báo về tính chất cần phải bảo mật của thông tin đó. Mặc nhiên, Conversify Asia cam kết giữ bảo mật toàn bộ các thông tin của KHÁCH HÀNG và không được phép tiết lộ cho bất kỳ đối tượng nào với bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KHÁCH HÀNG. Khi được yêu cầu, Conversify Asia có nghĩa vụ phải mang trả toàn bộ thông tin, tài liệu do KHÁCH HÀNG cung cấp cho Conversify Asia trước đó, hoặc do Conversify Asia xây dựng đại diện cho KHÁCH HÀNG, bao gồm cả các bản sao.

Conversify Asia không chịu trách nhiệm đối với điều khoản bảo mật thông tin trong các trường hợp sau: Thông tin đã được công khai rộng rãi, Conversify Asia đã sở hữu thông tin từ trước khi có sự công bố thông tin của KHÁCH HÀNG, Conversify Asia đã biết thông tin từ một bên thứ ba không liên quan, Thông tin đã được Conversify Asia triển khai nằm ngoài khuôn khổ thực hiện hợp đồng, Conversify Asia có nghĩa vụ phải công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật.

Nhiệm vụ bảo mật thông tin sẽ tiếp tục được duy trì sau khi kết thúc hợp đồng, hợp đồng hết hiệu lực hoặc hủy hợp đồng.

TRÁCH NHIỆM

Hai bên cam kết sẽ không đổ lỗi cho nhau, thay vào đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thất lạc, tiêu hủy, tử vong hoặc gây thương tích cho người và tài sản xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do lỗi ngoài ý muốn của một trong hai bên trong quá trình thực hiện Dịch vụ.

TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Conversify Asia có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ Đăng ký của KHÁCH HÀNG bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào sau đây: (a) KHÁCH HÀNG đã vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản trên và không thể khắc phục được trong vòng 30 ngày sau khi Conversify Asia đã thông báo bằng văn bản; (b) KHÁCH HÀNG ngừng hoạt động kinh doanh hoặc trở thành đối tượng của thủ tục phá sản và thủ tục này sẽ không bị hủy bỏ trong vòng 90 ngày; hoặc (c) KHÁCH HÀNG không thanh toán chi phí trong 30 ngày quá hạn. Ngoài ra, Conversify Asia có thể giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ đối với KHÁCH HÀNG: (i) nếu KHÁCH HÀNG không tuân thủ các Điều khoản trên, (ii) nếu KHÁCH HÀNG sử dụng Dịch vụ và khiến cho Conversify Asia chịu trách nhiệm pháp lý hoặc làm gián đoạn những khách hàng khác sử dụng Dịch vụ của Conversify Asia; hoặc (iii) nếu Conversify Asia đang điều tra các hành vi bị nghi ngờ của KHÁCH HÀNG. Thêm vào đó, nếu Conversify Asia giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ của KHÁCH HÀNG, tùy theo từng trường hợp, Conversify Asia sẽ cố gắng thông báo trước cho KHÁCH HÀNG. Tuy nhiên, Conversify Asia có toàn quyền quyết định xử lý tình huống ngay lập tức mà không cần thông báo với bất kỳ ai trong những tình huống nhạy cảm về thời gian. Conversify Asia sẽ nỗ lực để thu hẹp phạm vi và thời hạn về phương diện thương mại của bất kỳ giới hạn hoặc tạm dừng nào theo Mục này khi cần thiết để giải quyết vấn đề phát sinh.

Trong trường hợp Conversify Asia ngừng cung cấp Dịch vụ cho KHÁCH HÀNG vì KHÁCH HÀNG vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản trên, Conversify Asia có thể thực hiện các biện pháp để ngăn việc KHÁCH HÀNG sử dụng thêm Dịch vụ, bao gồm cả việc chặn (các) tài khoản và địa chỉ IP của KHÁCH HÀNG.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Khi thực hiện Dịch vụ cho KHÁCH HÀNG theo Hợp Đồng này, Conversify Asia hoạt động như một nhà thầu độc lập và không phải là nhân viên hay trực thuộc chi nhánh hoặc đối tác liên kết với KHÁCH HÀNG. Theo đó, mặc dù KHÁCH HÀNG sẽ đưa ra những quy định chung về công việc, mục tiêu và chi tiết công việc, nhưng Conversify Asia sẽ quyết định cách thức thực hiện cụ thể để đạt được kết quả.

Tất cả các Thỏa thuận được ký kết bởi KHÁCH HÀNG và Conversify Asia đều không được chuyển nhượng bởi một trong hai bên nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại.

Mọi sửa đổi hoặc điều chỉnh nào với bất kỳ Thỏa thuận nào sẽ chỉ có hiệu lực dưới dạng văn bản và có chữ ký của cả hai bên.

Mọi tranh chấp phát sinh trong bất kỳ Thỏa thuận nào được thực hiện giữa KHÁCH HÀNG và Conversify Asia mà không thể giải quyết bằng thảo luận và thương lượng thiện chí sẽ được quyết định bằng Điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài.

Mỗi trang giao diện trên web của KHÁCH HÀNG sẽ hiển thị huy hiệu Conversify Asia và đều được liên kết đến trang web chính thức của Conversify Asia. Huy hiệu Conversify Asia sẽ xuất hiện trên trang web của KHÁCH HÀNG trong khoảng thời gian Conversify Asia cung cấp dịch vụ cho trang web đó.

Conversify Asia có toàn quyền hạn chế KHÁCH HÀNG truy cập vào trang web dưới vai trò và quyền của người dùng cấp quản trị phần backend trong khoảng thời gian Conversify Asia đang cung cấp dịch vụ cho trang web của KHÁCH HÀNG.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Conversify Asia có thể thay đổi các Điều khoản trên bất kỳ lúc nào với nhiều lý do, như phản ánh những thay đổi trong luật hiện hành, cập nhật đối với Dịch vụ của Conversify Asia hoặc giải thích cho các dịch vụ hoặc chức năng mới. Phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng tải trên trang web chính thức của Conversify Asia.

Nếu sửa đổi là quan trọng, theo quyết định riêng của Conversify Asia, Conversify Asia sẽ thông báo ngay cho KHÁCH HÀNG. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau ngày chúng được đăng tải công khai. Để những thay đổi nêu trên có hiệu lực, những quy định và luật hiện hành có thể yêu cầu Conversify Asia cập nhật sự đồng thuận từ phía KHÁCH HÀNG hoặc thông báo trước đầy đủ cho KHÁCH HÀNG về những thay đổi này.

Nếu KHÁCH HÀNG không chấp thuận với bất kỳ sự thay đổi nào theo các điều khoản của Dịch vụ Conversify Asia, thì KHÁCH HÀNG nên ngừng sử dụng Dịch vụ, vì nếu tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Conversify Asia, thì chúng tôi ngầm hiểu rằng KHÁCH HÀNG sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản đã được cập nhật nêu trên.